Gedichten

In mijn boekenkast staat één boek dat ik echt koester. Het boek ziet er niet uit, zowel van buiten als van binnen niet.
Het is de achttiende druk van de uitgave met de naam 'Literaire Kunst' geschreven door H.J.M.F. Lodewick en uitgegeven door L.C.G. Malmberg te s'- Hertogenbosch.

Een boek dat ik bijna als mijn persoonlijke bijbel heb beschouwd en dat mijn liefde voor proza, maar vooral poeumlzie heeft gewekt. Waar leeftijdgenoten in de tweede helft van de jaren '60 van de vorige eeuw opstonden tegen de gevestigde orde en de behoefte hadden om uit keurslijven uit te breken, zocht ik naar binnen en begon taal te proeven op het puntje van mijn tong.

Toen schreef ik mijn eerste gedichten en 'probeerde ik mijn pen'.

In de onderliggende pagina's kunt U lezen over eigen gedichten en die van anderen. Ik maak onderscheid tussen het vrije vers en het rederijkersrijm. Daar komt ook de belangstelling voor ons taal-erfgoed aan bod.

Natuurlijk schrijf ik over mijn favorieten, zoals Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg en Ida Gerhardt.www.vanhalem.nl