Eigen werk - Vrije Verzen

Als dichter heb je het verlangen om gevoelens en waarnemingen onder woorden te brengen. Je zoekt in de taal naar termen, woorden die kunnen uitdrukken wat je zeggen wil. Maar er is meer: een gedicht wil ook muziek zijn met metrum en ritme. Ook daar houdt het niet mee op. Een gedicht kan ook een beeld vormen: taal in gebeeldhouwde blokken, als de vlekken van een abstract schilderij of als een toren van taaltekens zoals een architect een hoog bouwwerk ontwerpt. Tenslotte kan een gedicht ook meerdere begripslagen hebben en een kern die zich niet zo maar laat vinden. Het lezen van een gedichtenbundel is als het proeven van een goede wijn: kijken, rollen, ruiken, verwachten en dan beleven en met rustige tussenpozen naar de bodem van het glas of de fles toewerken.

Geniet maar!

Wellicht leest U wat er staat of vindt U wat gezegd wil zijn

Denken

grijs
denken
aan het water
en wilgen treuren
geel

de verre wind
vangt
hoge toppen

voeten
pletten
eikenfruit

het lage licht
grijpt
met tentakels
spinnemaaksels
vast

het dorre
notenbomenblad
kwispelt
en overstemt
steeds meer
de mijmeringen
in m'n hoofd
van zomeravond-
zijn

de herfst
zit in de lucht
en loutert
zwoel
en tijdsverdrijf

'k ga nieuwe dingen
denken

De steeds wisselende gedichten zullen, zo mogelijk, de jaargetijden volgen

www.vanhalem.nl