Favoriete Dichters

Martinus Nijhoff

Hij leefde van 1894 ̵ 1953. Nijhoff wilde gewone taal hanteren; het beroemde gedicht Het uur U is een mooi voorbeeld van een gedicht welhaast in spreektaal. Hij hanteerde in veel gevallen de sonnetvorm in zijn gedichten.

Eén van zijn gedichten heet 'Het kind en ik' en dat gedicht inspireerde mij om een gedicht te schrijven met de titel
'De man en ik'.

De man en ik

Ik zou een dag gaan schrijven,
ik voelde mij sprakeloos.
Ik maakte tussen de bedrijven
door de stiltes die ik zelf verkoos.

Nog wijlde ik bij 't donkere verleden
dat welde uit de grond.
En uit de schaduwen getreden
zag ik de man die plots daar stond.

Een boomstronk hij als tafel had
en schrijvend leek hij van opzij
alsof hij tot de hemel bad,
totdat ik zag, begreep, hij dacht aan mij.

Hij schreef, als had hij alle tijd,
mijn diepste woorden die ik nooit kon velen
te schrijven en tot nu vermijd
met zelfs mijn tweede Ik te delen.

Met dat ik van herkenning knikte
zag ik mij zelve staan.
En toen hij over laatste woorden wikte
ging terug ik in mijn schaduw staan.

Bauke 'Freiherr' van Halem

Gerrit Achterberg

Hij leefde van 1905 ̵ 1962 en had een tumultueus leven. Desondanks schreef hij aangrijpend mooie gedichten.
Hier wil ik er een tonen uit zijn bundel

Voorbij de laatste stad


Aan het roer dien avond stond het hart
en scheepte maan en bossen bij zich in
en zeilend over spiegeling
van al wat het geleden had
voer het met wind en schemering
om boeg en tuig voorbij de laatste stad

Ida Gerhardt

Zij leefde van 1905 ̵ 1997 en blijft onlosmakelijk verbonden met de indrukwekkende vertaling van het boek Psalmen, rechtstreeks vanuit het Hebreeuws. Onder andere in de abdij Maria Toevlucht in Zundert wordt nog psalmodiërend gezongen op haar Psalmteksten.
Voor mij een belangrijke inspiratiebron. Ook als een eerbetoon aan haar en haar partner Marie van der Zeyde schreef ik een hertaling van hun vertaalde Psalm 91:

Naar Psalm 91

Antifoon:
Veilig ben ik hier Heer
Gevlucht in Uw bescherming
Geborgen door Uw omarmen


Niet houdt het vogelnet
Mijn vlucht naar U weer
noch kwetst de ziekte mijn gemoed

Onder Uw beukelaar
Weersta ik, koester me
In Uw schaduw

Wat ik niet zien kan
Door het donker deert me niet,
Noch wat me daags belaagt

Wat rondgaat onder dekking van de nacht
Wat onbedekt me na de noen bezoedelt

Hoe talrijk naast mij
Talloos om mij heen bedreiging
Niets raakt me

Alleen op U zie ik
Zie hoe het kwaad vergaat

Antifoon
Veilig ben ik hier Heer
Gevlucht in Uw bescherming
Geborgen door Uw omarmen


Zo zal het kwade mij niet raken
Het gaat mijn huis voorbij

Zijn engelen zegt Hij mij te hoeden
Te dragen waar zelf gaand ik nog zuchten zou

En zelf gaand zal ik kwaad vertreden
Trappen op wat onder mij me dreigt

Hij rukt mij weg voor aanstormend kwaad
En tilt mij hoog boven gevaar

Hij hoort mij als ik roep
En kent mijn stem van verre
Komt me in nood nabij en heft me op

Mijn dagen zullen vele zijn,
Tot volheid, om zijn heil te zien

Doxologie
Zijn heerlijkheid zal ik hier eren
Vader, Zoon en Heilige Geest

Als ooit het was
En nu
En immer tot bij U, Amen

Antifoon
Veilig ben ik hier Heer
Gevlucht in Uw bescherming
Geborgen door Uw omarmen


Dit zullen zeker niet de laatste gedichten zijn in de categorie Favoriete Gedichten!

www.vanhalem.nl